Lekarz Katarzyna Kniewska – Jarząbek

Lek. Katarzyna Kniewska – Jarząbek

O mnie:

Absolwentka wydziału lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej ukończonego w 2010 r.

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w ośrodku onkologicznym.

Wieloletni udział w konsyliach interdyscyplinarnych chorych na raka piersi.

Od roku 2012 do nadal członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

Współautorka pracy naukowej dotyczącej roli rezonansu magnetycznego w skriningu raka piersi prezentowanej na 42 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Radiologicznego.

Moje certyfikaty