fbpx
Dr Michał Kozłowski

Dr hab. n. med. i n. o zdr. Michał Kozłowski

O mnie:

Studia medyczne ukończył na Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

Szkolenia specjalizacyjne z zakresu kardiologii odbył na III Oddziale Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach, gdzie w dalszym ciągu pracuje.

Wykonuje badania echokardiograficzne przezklatkowe oraz przezprzełykowe.

Jest także samodzielnym operatorem Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, co upoważnia do wykonywania zabiegów koronarografii i angioplastyki wieńcowej.

Swoje umiejętności doskonalił podczas krajowych oraz zagranicznych kursów naukowych.

Moje certyfikaty