fbpx

Badania prenatalne

Badanie płodu w ciąży

Badania prenatalne Żory

Nasze usługi

Badanie prenatalne I trymestru

Badanie prenatalne I trymestru

Na czym polega?

Badanie prenatalne I trymestru składa się z badania ultrasonograficznego oraz testu podwójnego (PAPPA). W badaniu USG oceniana jest wielkość ciąży na podstawie długości ciemieniowo-siedzeniowej (CRL), a także budowa płodu: głowa, kończyny, położenie żołądka w jamie brzusznej, położenie serca w klatce piersiowej. Wykonujemy również wczesną ocenę serca płodu z lokalizacją napływów przedsionkowo-komorowych oraz odpływów naczyniowych. Badanie I trymestru służy ocenie ryzyka genetycznego. Ryzyko liczone jest dla 3 najczęściej występujących u płodu trisomii tj. dla trisomii 21 (zespół Downa), 18 (zespół Turnera) oraz 13 (zespół Patau). Kalkulacja ryzyka genetycznego opiera się na pomiarze przezierności karkowej oraz ocenie 2 białek oznaczanych z krwi żylnej pacjentki tj. beta HCG oraz białka PAPPA. W badaniu USG oceniane są ponadto dodatkowe markery genetyczne, takie jak: obecność kości nosowej płodu, przepływ krwi przez zastawkę trójdzielną serca płodu oraz przepływ krwi przez przewód żylny (ductus venosus).


Pacjentka otrzymuje wynik z dokumentacją zdjęciową bezpośrednio po badaniu. Ryzyko genetyczne liczone jest do 2 tygodni po otrzymaniu wyników badania biochemicznego (testu PAPPA).


Pracujemy na sprzęcie najwyższej klasy jakości obrazowania firmy GE Voluson E10 Expert BT 19.

Kiedy wykonujemy?

Badanie należy wykonać między 11+0 a 13+6 tygodni ciąży a dokładnie między wielkością płodu 45 a 84 mm.

Badanie prenatalne II trymestru

Badanie prenatalne II trymestru

Na czym polega?

Badanie prenatalne II trymestru polega na ocenie ultrasonograficznej płodu. W badaniu USG oceniana jest wielkość ciąży na podstawie pomiarów:

 • BPD – dwuciemiowego głowy
 • HC – obwodu głowy
 • AC – obwodu brzucha
 • FL – długości kości udowej

Oceniamy również budowę anatomiczną płodu:

 • Obraz mózgowia i kręgosłupa
 • Obraz twarzoczaszki
 • Profil płodu
 • Budowę i funkcję serca
 • Ciągłość skóry nad klatką piersiową i jamą brzuszną
 • Obecność i wypełnienie żołądka
 • Lokalizację i wygląd nerek
 • Obecność i wielkość pęcherza moczowego
 • Zewnętrzne narządy płciowe
 • Kończyny górne i dolne

Kiedy wykonujemy?

Badanie należy wykonać między 18+0 a 22+6 tygodni ciąży.

Badanie prenatalne III trymestru

Badanie prenatalne III trymestru

Na czym polega?

Badanie prenatalne III trymestru podobnie jak w II trymestrze polega na ocenie ultrasonograficznej wielkości i anatomii płodu. Ponadto zawsze oceniamy przepływ naczyniowy w naczyniach płodowych i pępowinowych oraz oceniamy dobrostan płodu.

Kiedy wykonujemy?

Badanie należy wykonać między 28+0 a 32+6 tygodni ciąży.

Nieinwazyjny test genetyczny

Nieinwazyjny test genetyczny

Na czym polega?

Nieinwazyjny test prenatalny polega na ocenie DNA płodowego krążącego w krwiobiegu matki. Badanie polega na pobraniu krwi żylnej pacjentki i ocenie DNA płodowego z aktualnej ciąży. Wykrywalność metody przewyższa 99%.


W zależności od rodzaju testu wykrywa on 3 najczęstsze trisomie (21,18,13), aneuploidie chromosomów płciowych, trisomie 6, 19, 22 oraz zespoły mikrodelecji i duplikacji.

Kiedy wykonujemy?

Pobranie krwi do nieinwazyjnego testu oceny DNA płodowego można wykonać już od 10 tygodnia ciąży.


Badania inwazyjne

Opis w przygotowaniu…

Badanie prenatalne I trymestru

Na czym polega?

Badanie prenatalne I trymestru składa się z badania ultrasonograficznego oraz testu podwójnego (PAPPA). W badaniu USG oceniana jest wielkość ciąży na podstawie długości ciemieniowo-siedzeniowej (CRL), a także budowa płodu: głowa, kończyny, położenie żołądka w jamie brzusznej, położenie serca w klatce piersiowej. Wykonujemy również wczesną ocenę serca płodu z lokalizacją napływów przedsionkowo-komorowych oraz odpływów naczyniowych. Badanie I trymestru służy ocenie ryzyka genetycznego. Ryzyko liczone jest dla 3 najczęściej występujących u płodu trisomii tj. dla trisomii 21 (zespół Downa), 18 (zespół Turnera) oraz 13 (zespół Patau). Kalkulacja ryzyka genetycznego opiera się na pomiarze przezierności karkowej oraz ocenie 2 białek oznaczanych z krwi żylnej pacjentki tj. beta HCG oraz białka PAPPA. W badaniu USG oceniane są ponadto dodatkowe markery genetyczne, takie jak: obecność kości nosowej płodu, przepływ krwi przez zastawkę trójdzielną serca płodu oraz przepływ krwi przez przewód żylny (ductus venosus).

Pacjentka otrzymuje wynik z dokumentacją zdjęciową bezpośrednio po badaniu. Ryzyko genetyczne liczone jest do 2 tygodni po otrzymaniu wyników badania biochemicznego (testu PAPPA).
Pracujemy na sprzęcie najwyższej klasy jakości obrazowania firmy GE Voluson E10 Expert BT 19.

Zabieg HIFU

Kiedy wykonujemy?

Badanie należy wykonać między 11+0 a 13+6 tygodni ciąży a dokładnie między wielkością płodu 45 a 84 mm.

Badanie prenatalne II trymestru

Na czym polega?

Badanie prenatalne II trymestru polega na ocenie ultrasonograficznej płodu. W badaniu USG oceniana jest wielkość ciąży na podstawie pomiarów:

 • BPD – dwuciemiowego głowy
 • HC – obwodu głowy
 • AC – obwodu brzucha
 • FL – długości kości udowej

Oceniamy również budowę anatomiczną płodu:

 • Obraz mózgowia i kręgosłupa
 • Obraz twarzoczaszki
 • Profil płodu
 • Budowę i funkcję serca
 • Ciągłość skóry nad klatką piersiową i jamą brzuszną
 • Obecność i wypełnienie żołądka
 • Lokalizację i wygląd nerek
 • Obecność i wielkość pęcherza moczowego
 • Zewnętrzne narządy płciowe
 • Kończyny górne i dolne
Zabieg HIFU

Kiedy wykonujemy?

Badanie należy wykonać między 18+0 a 22+6 tygodni ciąży.

Badanie prenatalne III trymestru

Na czym polega?

Badanie prenatalne III trymestru podobnie jak w II trymestrze polega na ocenie ultrasonograficznej wielkości i anatomii płodu. Ponadto zawsze oceniamy przepływ naczyniowy w naczyniach płodowych i pępowinowych oraz oceniamy dobrostan płodu.

Zabieg HIFU

Kiedy wykonujemy?

Badanie należy wykonać między 28+0 a 32+6 tygodni ciąży.

Nieinwazyjny test genetyczny

Na czym polega?

Nieinwazyjny test prenatalny polega na ocenie DNA płodowego krążącego w krwiobiegu matki. Badanie polega na pobraniu krwi żylnej pacjentki i ocenie DNA płodowego z aktualnej ciąży. Wykrywalność metody przewyższa 99%.

W zależności od rodzaju testu wykrywa on 3 najczęstsze trisomie (21,18,13), aneuploidie chromosomów płciowych, trisomie 6, 19, 22 oraz zespoły mikrodelecji i duplikacji.

Zabieg HIFU

Kiedy wykonujemy?

Pobranie krwi do nieinwazyjnego testu oceny DNA płodowego można wykonać już od 10 tygodnia ciąży.